Tekstiililattioiden vaikutus työympäristön olosuhteisiin -koulutuskierros käynnistyy

Tekstiililattioiden käyttö opetus- ja toimistotiloissa on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. TPA Andersson vastasi keväällä 2017 valmistuneen, valtakunnallisen tekstiililattiatutkimuksen johtamisesta ja toteuttamisesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lattian pintamateriaalin vaikutusta tilan koettuun viihtyvyyteen, ilman hiukkaspitoisuuteen sekä pintojen pölyyntymisnopeuteen opetustiloissa ja avotoimistoissa. Lisäksi vertailtiin pintamateriaalin vaikutuksia siivouksen elinkaarikustannuksiin sekä tutkittiin siivoustaajuuden vaikutusta tekstiililattian ja pintojen pölykertymään. Pidämme syksyllä kaikille avoimen koulutuskiertueen tutkimuksen tuloksista. Tarkemman ohjelman ja tiedot löydät Koulutus- sivultamme. 

Koulutuspaikkakunnat ja ajankohdat:

7.9.2017 Jyväskylä                                                        7.11.2017 Kotka  (ilm. 22.10 mennessä)

19.9.2017 Oulu                                                              16.11.2017  Kuopio  (ilm. 31.10 mennessä)  

27.9.2107 Lahti                                                             17.11.2017 Turku  (ilm. 1.11 mennessä)           

10.10.2017 Vantaa                 

25.10.2017 Tampere     

  

ILMOITTAUDU KOULUTUKSIIN

Valtakunnalliseen tutkimukseemme osallistuivat toimeksiantajina:  Caverion Suomi Oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Helsingin kaupungin Kiinteistövirasto, Hämeenlinnan kaupungin Linna Tilapalvelut, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän Kiinteistöliikelaitos, Jyväskylän Tilapalvelu, Kokkolan kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymän Kiinteistö- ja tekniset palvelut, Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Vantaan kaupunki. Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita!

Lisätietoja Satu Lahtinen puh. 040 737 1903, sähköposti satu.lahtinen@tpapalvelut.fi