Tekstiililattiapintojen vaikutus työympäristöön ja ylläpidon elinkaarikustannuksiin - koulutus 

Selvitimme asiakasyhteistyönä toteutetussa tutkimuksessamme tekstiililattiapintojen vaikutusta tilan koettuun viihtyvyyteen, ilman hiukkaspitoisuuteen, pintojen pölyyntymisnopeuteen sekä ylläpidon elinkaarikustannuksiin. Tutkimus toteutettiin kenttäolosuhteissa avotoimistoissa ja opetustiloissa eri puolella Suomea olevissa tutkimus- ja verrokkikohteissa. Tule kuuntelemaan tutkimuksen tuloksia sekä onnistuneita ratkaisuja tekstiililattiapintojen suunnitteluun ja ylläpitoon!

Koulutuksen ohjelman sekä ajankohdat ja paikkakunnat löydät koulutus - sivultamme!