Innovaatiokumppanuus kiinteistöpalveluhankinnoissa

Vuoden alussa voimaan astuneen uusi hankintalainsäädännön tavoitteena on mm. joustavoittaa säätelyä selkeämmillä ja tehokkaimmilla menettelyillä sekä helpottaa pk-yritysten osallistumista tarjouskilpailuihin. Uutena hankintamenettelynä on innovaatiokumppanuus, jonka tavoitteena on kannustaa uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Kiinteistöpalveluhankinnoissa keskitytään turhan usein vain siihen, miten palvelujen sisältö (palvelukuvaukset) määritellään. Innovaatiokumppanuus tarjoaa hankintayksiköille mahdollisuuden kehittää täysin uusia, paremmin asiakastarpeita vastaavia palveluja. Kumppaneiden valinnassa tulee ottaa huomioon erityisesti palveluntuottajien tutkimus- ja kehittämispalveluiden osaaminen ja kokemus. Innovaatiokumppanuuden valintaperusteet voivat osaltaan suitsia markkinoiden repivää hintakilpailua ja kannustaa toimialan aitoon kehittämiseen.

Lisätietoja Tarja Ala-Ilomäki puh. 050 514 4724, sähköposti tarja.ala-ilomaki@tpapalvelut.fi